Proje Açıklaması

Ülke ekonomisi içerisinde oynadığı rolde en büyük pay üreticilerindir. Üretimden pazarlamaya kadar üreticileri örgütlü hareket edebilen ülkelerde hem üreticiler kendilerine önemli faydalar sağlamışlar, hem de tarım-sanayi bütünleşmesini hızlandırmışlardır. Ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu bölgesel kalkınmadan, bölgesel kalkınmanın ise güçlü örgüt yapılarından geçmektedir. Güçlü örgütlerin ortak özelliği güçlü finansmana sahip olmalarıdır. Bu da göstermektedir ki, kooperatiflerin ve üst birliklerinin güçlenmesi ve kalkınmaya katkılarının artması için mutlaka finansal kaynaklara ulaşım ve bu kaynakların yönetimi konusunda çalışmalar yapması ve uygulaması şarttır.

Finansal kaynaklara erişim ve bu kaynakların etkin kullanımı, kurumun verilerle yönetime geçişini sağlayan,  tüm paydaş ilişkilerinin düzenlediği, bölgesel kalkınmada, rekabet gücü açısından da fırsatlardan yararlanıp, kötümser senaryolara hazırlıklı olmada, önemli bir rol oynamaktadır.  Ülkemizde bulunan kooperatiflerde gelişmesi gereken bir alan olan Finansal Yönetim Anlayışı,  ülkenin her çeşit örgütüne hızla yayılması, kalkınmada istenen ivmenin yakalanmasında önemli bir itici güçtür.