Robotic Process Automation kelimelerinin kısaltması olan RPA bilgisayar kullanan robot yazılımlar anlamına gelir. Dijital sanayi artık robotların iş hayatına sadece fiziksel ortamda değil bilgisayar kullanmasını da sağlayarak dönüşümün önemli bir parçası haline geldi. RPA teknolojisi işletmelerin mevcut altyapı ve sistemleri değiştirmeden uygulamaya alınmasına imkan tanırdı.

MomnetumBT olarak robot yazılımlar ile çalışanlarınızın bilgisayarlarda rutin olarak yaptıkları işleri yapıyor, bu sayede işlem sürelerini kısaltıyor, verimi artırıyor, maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor, işlerin ölçeklendirilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda süreçlerinin tutarlılığını sağlıyor kişisel veri hatalarını ortadan kaldırıyoruz. Böylece saatler ve günler süren raporlamalar yada işlemlerle kaybedilen zamanı oradan kaldırıyor mevcut insan kaynağının monotonluktan uzak, katma değeri daha yüksek işlere odaklanmasını sağlıyoruz.

DETAYLI BİLGİ

Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek ve hislerini hareket geçirecek girdileri bilgisayar tarafından uyumlu hale getirilip zenginleştirerek, ortaya çıkan yeni gerçekliği çalışan yada müşterilerinizin algısına sunuyoruz
Artırılmış gerçeklik uygulamalarımızla ürünlerinizin tamamlanmadan önce onların tasarımını ve işleyişini tecrübe etmesine yardımcı olabilir, paketlenmiş ürünlerinizin içeriğini müşterinin görmesine imkan tanır, müşterilerinize ürün ve üretim alanı deneyimini yaşatabilirsiniz böylece satışınızı güçlendirecek ve hızlandıracak teknolojileri süreçlerinizin parçası haline getirmiş olursunuz.
Sanal gerçeklik uygulamaları ile çalışanlarınızın yeni işe adaptasyon süresini kısaltıp önceden deneyimlemedikleri iş süreçlerinizi eksiksiz ve daha kısa sürede öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hataları azaltıp çalışanın işe uyumunu hızlandırabilirsiniz. Bu sayede nitelikli işgücünün eğitime ayırdığı zamanı katma değeri yüksek işlere yönlendirebilirsiniz.
Momnetum Bt olarak hem satış operasyonunuzu güçlendirmek hem çalışanlarınızın işe uyum, iş sağlığı ve teknik eğitimlerini kurumsal standartlarda eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlamak için sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını VR teknolojileri buluşturduk.
Dijital sanayi dönüşümü tüm işletmelerin önemli düzeyde maliyet tasarrufu sağlayabildiği hizmet ve ürün kalitesinde beklentinin üstüne çıkabilme fırsatı yaracak imkanları beraberinde getiriyor. Bu dönüşümün en kolay adımlarından olan VR teknolojilerinin satış, lojistik yada insan kaynakları süreçlerine entegrasyonu en hızlı fayda yaratılacak alanlardır.
VR uygulamaları ile;

  • Eğitim sürecindeki zaman maliyetini minimize edecek
  • Bilgilerin kurumsal hafızadan eksiksiz ve doğru istenilen çalışana aktarılması sağlanacak
  • Operasyonel süreçlerin çalışanlar tarafından tam ve hızlı öğrenilmesi sağlanacak
  • Müşterilerinizin işetmenizi tanımaları için hizmet yada üretim alanlarınızı
    deneyimlemelerine imkan tanıyacak
  • Ürünlerinizin içeriğinin paketleri açılmadan inecelemeleri sağlanacak
  • Yeni bir yerleşim yada ürün tasarımının etkinliği yada verimini önceden deneyimleme imkanı sağlanacak.
  • Müşterileriniz ürün kullanım deneyimlerini satın almadan önce yaşamalarına imkan tanıyacak.
DETAYLI BİLGİ

Küresel ve yerel piyasadaki değişimler, hükümetin faaliyetleri, kitlelerin ürün yada hizmet sunumundan beklentileri ve ihtiyaç duyulan finansman kaynakları arasındaki dar boğazlar kurumların rutine yönelme eğilimini artırmaktadır. Yerelde yaşam kalitesinin iyileştirmesi rutin işlerin mükemmel yapılması ile sağlanamamaktır.
Bunun için paydaşlar kimi zaman rekabet kimi zaman işbirliği stratejileri ile güçlendirilmiş özgün ürün yada hizmetler oluşturulmalıdır. Aynı zamanda kurum içindeki birimlerinin ortak hedef de buluşmasını sağlayacak daha büyük yönetsel araçlar kullanılmalıdır. Nitekim bir zorunluluk olarak hazırlanması gereken stratejik planlar bunun için etkin ve verimli bir modeldir.
Bizler tüm kurumların stratejik plan yaklaşımını, işlerini kolaylaştıracak ve fark yaratmalarını sağlayacak bir yönetim aracı olarak görülmesini amaçlamaktayız. Stratejik plan hazırlanırken kullanılan analizlerin kuruma ve bölgeye göre seçilmesi SWOT temelinden uzaklaşılması çok önemlidir. Rakamların gelecekte hangi riskleri ve fırsatları yaratacağını anlamak ve stratejinin bir seçim olduğunu bilerek karar vermek iyi ve özgün bir plan yaratabilmek için gereklidir.
Gelişmiş tüm ülkelerin temel araç olarak kullandığı Stratejik Plan modeline bir Türk Firması olarak katkı sağlamak, ancak geliştirdiğimiz matematiksel analiz, karar ve sosyoloji tabanlı uygulama takip modellerini anlatmak ve yayılmasını sağlamak ile mümkün olacaktır.
MBT olarak Stratejik planın ile ilgili etkin ve verimli bir planı kuruma kazandırılmasını sağlayıp tüm dokümanı manuel takip için MBT HOSHIN PLAN’a entegre ediyoruz.
Aynı zamanda dijital sanayinin dönüşüm gerekliğini inanan kurumlar için planlarını dijital ortamda eş zamanlı performanslarını izlemelerine imkan tanıyacak birimlerin sorumluluk ve görevlerini gerçekleştirme düzeylerinin bütüne olan etkisini ve maliyetin görülmesini sağlayacak »SPS» yazılımı ile destekliyoruz.
SPS yazılımı ile ulaşabileceğiniz eş zamanlı raporlar

DETAYLI BİLGİ

Teklif İsteyin

Sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz
ilgi için teşekkür ederiz.

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak aşağıdaki formu doldurunuz.
Buradan sadece MBT Hizmetleri ile ilgili tekliflerinizi iletebilirsiniz.
Diğer istekleriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz
Teklif İsteyin