Kurumunuzun, Kurumsal Gelişmişlik Endeksini ölçmek için Momentum BT tarafından geliştirilen KGE Uygulaması android işletim sistemli cihazlar için Google Play üzerinden indirilebilmektedir.

Stratejik Planlama

Analizlere dayalı senaryolarla kurumlarınızı geleceğe taşıyoruz.

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu)

Geleceğe ve dünyaya duyarlı verilerle yönetilen, hafızası olan kurumlar oluşturuyoruz.

VR / Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Ayakta kalan girişimler için dünyaya entegre edilmiş iş modelleri kurguluyoruz.

Kooperatifçilik

Kurumsal kapasitesini güçlendirmiş girişimci ve rekabetçi koopertifler için model oluşturuyoruz.

Mühendislik Uygulamaları

Mühendislik deneyimlerimizi sosyal bilimlerle birleştiriyoruz.

Kalite Sistemleri

“Problem İnsan Değil Sistemdir. ” Scerkenbach ilkesi ile entegre sistemleri adapte ediyoruz.

Endeksler ve Analizler

Kanıta dayalı karar modelleri sunuyoruz.

Hibe ve Teşvikler

Kurumları, ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklarla buluşturuyoruz.

İnsan Kaynakları

Kurumlarda verimliliğin artması ve sürekli büyümenin sağlanması için insan kaynakları departmanı kurup, işler hale getiriyoruz.

Projelerimiz

Süreç Yaklaşımımız

Kavra

Kurumun bilgilerini, ilişkilerini, alıskanlıklarını, tercih ettikleri uygulama yöntemlerini belirleyerek, ideal seviye ile karşılastırmak için sistematize edilmiş araçlarla yorumlarız.

Çözümle

Bütünü parçalara bölüp, parçaları da farklı varyasyonlarla sebep sonuç ilişkilerini kurarız. Ayırır, birleştirir, tasarlar, üretir, planlar ve sınıflarız.

Sına

Uygulama aşamasında modelleme yapar, tepkileri, uyumsuzlukları yada hataları bulup, uygulama öncesi optimizasyonu sağlarız.

Uygula

Tüm modelin gerçek performansının ortaya çıkması için yoğunlaşırız.

Geliştir

Bütünün tutarlılığını iç ve dış ölçütlerle değerlendirip ekonomiklik ve etkinlik yöneünden iyileştirmek üzere döngüyü yeniden başlatırız.